Korzystanie ze sklepu

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Artipa24 jest w pełni dobrowolne i anonimowe do momentu, w którym korzystający sami nie zadecydują inaczej (poprzez rejestrację, zalogowanie do systemu lub rozpoczęcia procesu zakupu dostępnych w sklepie produktów).
Informacje o Internautach jakie Sklep otrzymuje z logów systemowych i adresów IP są wykorzystywane w celach technicznych (utrzymanie strony na serwerze) oraz statystycznych (np. o rejonie z jakiego jest realizowane połączenie z serwisem). Informacje tego typu są całkowicie bezpieczne i gwarantują anonimowość Użytkownika.
Sklep Internetowy Artipa24 dąży do ciągłego ulepszania zabezpieczeń sklepu, w tym zapenienia należytej ochrony zgromadzonych danych osobowych Klientów serwisu. Każdemu, kto poda swoje dane w serwisie przysługuje prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usunięcia. Wszyscy pracownicy Sklepu Internetowego Artipa24 podpisują specjalne umowy o Nieujawnianiu Informacji Poufnych, które obligują ich do zachowania na zawsze w tajemnicy zdobytych informacji, nawet po odejściu z obecnej pracy. W wyjątkowych sytuacjach zebrane informacje mogą być zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju i za granicą, które mogą się kierować innymi przepisami odnośnie danych osobowych.

Dokonując wysyłki towarów Sklep Internetowy Artipa nie informuje kuriera lub inną firmę dostarczającą towar co znajduje się w przesyłce, o ile nie wymaga tego prawo lub przepisy firmy dostarczającej towar.

Działanie Sklepu opiera się również na plikach Cookies, tak zwanych ciasteczkach. Są to pliki tekstowe tworzone na komputerze Klienta przez serwis. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Klienta i jego komputera. Dzięki nim przy kolejnej wizycie na stronie system może je odczytać i zidentyfikować Klienta jako konkretnego użytkownika. Korzystanie z Cookies nie pozwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji z komputera Klienta. Sklep korzysta z Cookies m.in. w celu zachowania sesji klienta, lepszego doboru informacji i reklam do profilu Użytkownika, sprawnego wykorzystania mechanizmów zabezpieczających system dodawania treści na stronie sklepu (na przykład recenzje towaru). 

Pliki Cookies można w dowolnym momencie usunąć z komputera wykorzystując przeglądarkę internetową. Można również zablokować Cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje sklepu będą możliwe do wykorzystania.

Rozwój Sklepu powoduje, ze polityka prywatności będzie się zmieniać, publikowana będzie zawsze z datą ostatniej zmiany. Korzystając z serwisu po tej dacie akceptujesz aktualna wersję polityki prywatności.

 Sklep nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach sklepu. 
Użytkownikom, którzy korzystają z komputera wspólnie z innymi osobami (na przykład pracownia w szkole albo w pracy) Właściciel radzi po zakończeniu wizyty na naszej stronie skorzystanie z opcji wyloguj, aby inne osoby nie miały możliwości w żaden sposób podejrzeć ustawień konta lub wykorzystać go w sposób niezgodny z wolą jego właściciela.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Artipa24 PW z siedziba w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 40/33

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie. w celu realizacji umowy:
– wysłania zamówienia,
– oraz
 jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep artipa24.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Bezpieczeństwo transakcji

W zakresie płatności on-line Właściciel korzysta z usług Platności24 – znaną na polskim rynku firmą obsługującą płatności elektroniczne realizowane w sklepach internetowych. Wszystkie transakcje dokonywane są przy użyciu bezpiecznego protokołu połączenia SSL (Secure Socket Layer), co w polaczniu z najowszymi technologiami i rygorystycznymi procedurami zapewnia poprawność przeprowadznych płatności.

 

RODO w sklepie internetowym Artipa24.pl

  1. W jakim celu gromadzimy dane?

W sklepie Artipa24.pl gromadzone są dwojakiego rodzaju dane:

  • dane teleadresowe przypisane do unikalnych kont Klientów, tworzonych i zarządzanych przez Klientów. Dane te umożliwiają wysyłkę zamówionego towaru do Klineta, a także przyspieszenie procesu składania zamówienia przez korzystanie z wcześniej wprowadzonych danych teleadresowych.
  • Dane statystyczne – anonimowe, gromadzone przez program analityczny google analytics. Dane te pozwalają nam oceniać ruch w naszym sklepie, analizować atrakcyjność naszej oferty, ulepszać ją dla większej satysfakcji Klientów sklepu.

 

Wszelkie płatności realizowane na stronie artipa24.pl realizowane są za posrednictwem serwisu Przelewy24, o czy Klient jest informowany przed rozpoczęciem procesu płatności.

 

  1. Kto ma dostęp do danych gromadzonych przez sklep Artipa24.pl?

Dostęp do gromadzonych danych teleadresowych i danych statystycznych ma jedynie administrator strony internetowej i jego zastępca. Obie osoby są zobowiązane do korzystania z danych w dyskrecji, jedynie w przewidzianych celach, z zachowaniem należytej staranności i ostrożności zapewniającej bezpieczeństwo owych danych.

 

  1. Przy użyciu jakich narzędzi gromadzone są i przetwarzane dane?

Firma Artipa korzysta z własnej strony internetowej (oprogramowania) do gromadzenia niezbędnych danych do realizacji złożonych zamówień. Dodatkowo nasza strona internetowa sprzężona jest z programem Google Analytics, oraz stronami firm kurierskich, za pomocą których nadawane są paczki.

 

  1. Jakie działania prowadzi firma Artipa dla zachowania bezpieczeństwa gromadzonych danych?

Firma Artipa zapewnia sprawność systemu sklepu internetowego poprzez regularne aktualizowanie oprogramowania (w tym składników zabezpieczeniających przed dostępem do systemu przez osoby niepowołowane), dokonywanie ulepszeń systemu.

 

  1. Jakie narzędzia są udostępnione Klientom do zarządzania swoimi danymi?

Klient może w każdej chwili zwrócić się do administratora strony z żądaniem usunięcia konta (bez podania powodu). Email do administratora strony – kontakt@artipa24.pl.